Monday, May 20, 2024

Chính sách bảo mật

Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web chuyende.sdb.vn và quan tâm đến việc bảo vệ thông tin cá nhân. Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Thông tin thu thập: Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể tự động thu thập một số thông tin không nhận dạng cá nhân như địa chỉ IP, loại trình duyệt và thời gian truy cập để cải thiện trải nghiệm của bạn. Sử dụng thông tin: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân bạn cung cấp để liên lạc, cung cấp thông tin hoặc trả lời yêu cầu của bạn. Thông tin không nhận dạng cá nhân được sử dụng để phân tích xu hướng và quản lý trang web. Chia sẻ thông tin: Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi được yêu cầu bởi pháp luật. Bảo mật: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng các biện pháp bảo mật phù hợp. Đồng ý: Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với chính sách quyền riêng tư này. Thay đổi chính sách: Chúng tôi có thể cập nhật chính sách này và bất kỳ thay đổi nào sẽ được công bố trên trang web của chúng tôi. Nếu bạn có câu hỏi hoặc ý kiến về chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin được cung cấp trên trang web. Chân thành, Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.