Monday, May 20, 2024

GIỚI THIỆU

Chuyên đề Don Bosco là tờ báo giáo dục dành cho mọi gia đình và người trẻ, thể hiện quan điểm của Giáo hội, Tu Hội Salêdiêng và các nhà giáo dục. Tờ báo này tiền thân là Báo Huynh Đệ Don Bosco, được phân phối trong cộng đoàn Salêdiêng nhưng sau mở rộng ra các trường học, trường nghề và cộng đoàn khác. Với sự phát triển của Dòng Salêdiêng, tờ báo đã được tái thiết kế và sản xuất đa dạng hơn. Đáp ứng nhu cầu của thời đại, Chuyên đề không chỉ in ấn trên báo giấy mà còn có mặt trên mạng với trang web chính thức, giúp kết nối giữa người yêu báo giấy và báo điện tử. Website này đăng tải nội dung từ các số cũ đến mới, lan tỏa tinh thần giáo dục và niềm tin cho mọi người, đặc biệt là người trẻ.